Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 23 2015

verity
Dokąd idę? Do słońca. To chyba jasne.
— Edward Stachura
Reposted fromthiscouldbeheaven thiscouldbeheaven
verity
bądź biegunem mojego pomylonego serca
— rafał wojaczek
Reposted fromthiscouldbeheaven thiscouldbeheaven

December 28 2014

verity
Przeszło, ale uwiera.
— magda m.
Reposted frommarysia marysia viapassionative passionative
verity
if i die, check my soup. you'll learn everything 
Reposted fromdoedeer doedeer viapassionative passionative
verity
1750 4c1b
Reposted fromfriends friends viaazathiana azathiana
verity
6553 96ce 500
Reposted fromwhiteicetea whiteicetea viacieszesie cieszesie
verity
Ludzie są czytelni jak proste, wydrukowane dużą czcionką książki, z szerokim światłem na stronie. Widać po nich wszystko. Wystarczy obserwować, naciskać w odpowiednich punktach, wypowiadać odpowiednie wyrazy.
— Jakub Żulczyk "Ślepnąc od świateł'
verity
Jest takie imię, które nosi milion osób, a mi i tak kojarzy się tylko z jedną osobą.
Reposted fromxnothingspecial xnothingspecial viakotfica kotfica
verity
0075 f52e
Reposted fromHumorMeSilly HumorMeSilly viakotfica kotfica
verity
Zamiast się nieustannie krytykować, potraktuj siebie tak jak kogoś, kogo kochasz. Aha, i jeszcze jedno: Pogódź się z tym, że każdego dnia na pewno coś spieprzysz.
— Brene Brown / psycholog
Reposted fromkyte kyte viakotfica kotfica
verity
Mężczyźni wolą ko­biety ład­ne niż mądre, ponieważ łat­wiej im przychodzi pat­rze­nie niż myślenie.
— Stanisław Jerzy Lec
6496 a5f9
Reposted frompengin pengin viakotfica kotfica
verity
1948 e1d0
Reposted fromella-eva ella-eva viakotfica kotfica
verity
Jeśli myślicie, że brak wam instynktu zabijania, to się mylicie.
— "Nocny jastrząb" (1981)
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15 viacytaty cytaty
verity
7458 48a5 500
28.12.14
Reposted fromriddl3m riddl3m viaiblameyou iblameyou

December 24 2014

verity
6838 449b 500
gossip girl s2e18
Reposted fromjagodowykubek jagodowykubek viamefir mefir

December 22 2014

verity
Ty nie wiesz, ile razy przez całą noc byłaś ze mną, mówiłaś do mnie, śmiałaś się do mnie; wyznawałaś mi takie rzeczy, o których marzyłem, a kiedy przychodziło rano i budziłem się, widziałem obok siebie puste miejsce.
— Hłasko
Reposted fromsfeter sfeter viacytaty cytaty
9699 4e5c
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viacieszesie cieszesie
verity
I don’t want to hear anything about you in 2015.
— thanks.
Reposted fromtereseek tereseek viacreure creure
1548 67be

rawr-its-michelle:

i never hit reblog so fast in my life

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl