Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 22 2014

verity
Przez chwilę patrzymy sobie w oczy z taką samą emocją, z jaką patrzy się za okno, jadąc rano autobusem do pracy.
— J. Żulczyk "Ślepnąc od świateł"
Reposted fromhiena hiena viacreure creure
verity
9378 09e9
Reposted frommagicdust magicdust viacreure creure
7714 3d6a 500
Reposted fromBloodMoon BloodMoon viacreure creure
verity
Kiedy ludzie mają możliwość wyboru, wybierają źle. Za każdym razem.
— Dawca pamięci
Reposted fromdreamadream dreamadream viacreure creure
verity
2762 9bf1
Reposted fromzimnafuzja zimnafuzja viacreure creure
verity
1860 41bb
every morning story.
Reposted fromdailylife dailylife viacreure creure
verity
Reposted fromnoticeable noticeable viacreure creure

December 20 2014

verity
verity
verity
8611 4f9a
verity
verity
Samemu może i dobrze się mieszka, ale zasypia fatalnie.
— Piotr Adamczyk Pożądanie mieszka w szafie
Reposted fromniczegoniezaluj niczegoniezaluj viauciekam uciekam
verity
5576 fdab 500
Reposted fromtereska tereska viasthwentwrong sthwentwrong
verity
Jasne, przyjedź, już parzę nieprzepite oceany herbaty.
Reposted frommathema mathema viahipiswmartensach hipiswmartensach
verity
3650 9516 500
True story
Reposted fromgoodguy goodguy viadupiday dupiday
verity
4432 8fe3
Reposted frombittersweetxoxo bittersweetxoxo viakejtowa kejtowa
verity
8297 f7e5 500
Reposted frombabydos babydos viaameliabjorn ameliabjorn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl